Μάρκου Μπότσαρη 125, Πετρούπολη
Τηλ.: 210 5020035

Ιατρική Φροντίδα

Παιδίατρος: Κάθε 15 ημέρες, παιδίατρος επισκέπτεται και εξετάζει ατομικά το κάθε παιδί. Οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά, με την ειδική γραπτή ιατρική γνωμάτευση που ολοκληρώνει τον ιατρικό έλεγχο.
Επιπλέον σε περιόδους έξαρσης των ιώσεων (λ.χ. χειμερινούς μήνες) η ιατρική παρακολούθηση γίνεται και πιο συχνή.

 

Παιδοψυχολόγος: Κάθε 30 ημέρες ο ειδικός παιδοψυχολόγος  επισκέπτεται το σταθμό παρακολουθώντας τα παιδιά και συζητώντας με το κάθε ένα ξεχωριστά. Οι γονείς ενημερώνονται άμεσα για θέματα συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης των παιδιών τους με

α) Ειδική γραπτή γνωμάτευση

β) Τακτικές και έκτακτες απογευματινές συναντήσεις στις οποίες λειτουργεί σχολή γονέων αλλά και εξατομικευμένη εστίαση σε τυχόν προβλήματα

 

Λογοθεραπευτής: Ο λογοθεραπευτής επισκέπτεται ανά 3-4 μήνες με σκοπό να αξιολογήσει:

1.ΛΟΓΟ / ΓΛΩΣΣΑ

ΜΟΡΦΗ (μορφολογία / συντακτική δομή / φωνολογικές καταστάσεις)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (σημασιολογία)
ΧΡΗΣΗ (πραγματολογία, έννοιες)
Αυτές οι παράμετροι αφορούν τόσο την κατανόηση όσο και την έκφραση-παραγωγή. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: Γιατι το παιδί δεν κατανοεί? Δεν καταλαβαίνει τις λεξεις? δεν θέλει να συνεργαστεί?
ΠΑΡΑΓΩΓΗ (λεξιλόγιο, γραμματική, συντακτική δόμη, απόδοση εννοιών).
ΟΜΙΛΙΑ: έλεγχος της φωνολογίας και της άρθρωσης του παιδιού.
ΡΟΗ
ΦΩΝΗ: αξιολόγηση του ύψους, της έντασης, της αντήχησης, της σταθερότητας.
ΑΚΟΗ
ΚΑΤΑΠΟΣΗ
ΜΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
*βλεματικη επαφή.
*εκφράσεις του προσώπου και στάσεις του σώματος.
*μονολεκτικές απαντήσεις.
*κινήσεις χεριων:κινησιολογια,να δείχνει –να πιάνει-να αγγίζει.
*παρατήρηση-συγκεντρώσει σε κινήσεις άλλων.

2.ΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

3.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ / ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ / ΣΥΜΠΕΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

4.Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ελεγχος της ανάπτυξης των λεπτών κινήσεων που συντονίζουν την ομιλία.

Έπειτα από την εξέταση κάθε παιδιού ακολουθεί ενημέρωση γονέων.
Πολύτιμος όμως είναι ο ρόλος του λογοθεραπευτή στην πρόληψη των προβλημάτων λόγου των παιδιών.Αυτό επιτυγχάνεται με την ενημέρωση των παιδαγωγών και με τη συμβουλευτική των γονιών τους.
 

 

Οδοντίατρος: Κάθε 6 μήνες πραγματοποιείται πλήρης οδοντιατρικός έλεγχος και γραπτή ενημέρωση για τη στοματική υγεία των παιδιών.