Μάρκου Μπότσαρη 125, Πετρούπολη
Τηλ.: 210 5020035

Προνήπιο

Καθοριστικός σταθμός, το τμήμα των προ-νηπίων αποβλέπει στο να προετοιμάσει τους μικρούς μας φίλους ώστε να εξελιχθούν ομαλά και με επιτυχία, χωρίς πίεση και άγχος σε αυριανούς μαθητές. Καθοδηγούμενο σε ουσιαστική γνωριμία, επαφή και κατανόηση με τις ‘’φωνούλες’’ των γραμμάτων, την προανάγνωση, τις γλωσσικές ακολουθίες και αναλογίες, το παιδί κατακτά και καλλιεργεί το μηχανισμό της γλώσσας. Σε συνδυασμό με την καλλιέργεια κριτικής και αφαιρετικής ικανότητας, την εξάσκηση στην αφήγηση και την ενδυνάμωση της περιγραφικής δεινότητας, το παιδί μαθαίνει να εκτιμά, να κατανοεί και να αγαπά το βιβλίο, πριν αυτό γίνει κομμάτι της σχολικής διαδικασίας. Με κύριο εκπαιδευτικό μέσο την δραματοποίηση και το θεατρικό παιχνίδι, η φαντασία και η γνώση, η χαρά και η πρωτοτυπία γίνονται καθημερινός σύντροφος και πολύτιμος συμπαραστάτης των παιδιών. Έτσι, το παιχνίδι ντύνει τη μάθηση και η τάξη μετουσιώνεται σε χώρο αυτενέργειας και παροχής κινήτρων.