Μάρκου Μπότσαρη 125, Πετρούπολη
Τηλ.: 210 5020035

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα